Sikkerhedsudstyr ved dykning

Kontroller at dit førstehjælpsudstyr er intakt og funktionsdygtigt. Både du og din makker skal være fortroligt med brug af udstyret. Ilt der gives i tide til en forulykket dykker, kan redde liv. Du bør derfor altid så vidt muligt have adgang til iltudstyr i forbindelse med dykning. Du bør også tilstræbe at have træning i førstehjælp, kunstigt åndedræt og hjertemassage.












Information på sider:

Gode råd om dykkerudstyr - Sportsudstyr - Friluftsudstyr - Dykkerudstyr -



 Du er her: Dykning - Dykning -